Privacyverklaring van Designstudio Twente

Mei 2019

Designstudio Twente is een handelsnaam van KiM Design.

Wanneer je op mijn websites actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens van mijn bezoekers. In deze privacyverklaring leg ikje uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen de bezoekers van deze website en Designstudio Twente, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Designstudio Twente, gevestigd aan het Adelsgoor 1te Losser, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar onderstaand e-mailadres.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Telefoonnummer + WhatsApp gesprekken
 • E-mailadres
 • Jouw bericht
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om een overeenkomst uit te voeren, adviseren over mijn werkzaamheden, advies over website-onderhoud, je een offerte te kunnen sturen en afspraken met je te kunnen maken.

Als je bij mij producten en/of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat jehebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

3. Om te kunnen factureren en incasseren.

De door jou afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van koophandel nummer
 • BTW-nummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

4. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.

Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stelikje hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbriefsysteem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Ik verstuur géén periodieke ‘reclame’-nieuwsbrieven. Ik verstuur enkel informatieve mailings indien ik dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld bij het wijzigen van mijn voorwaarden of bij belangrijke adviezen met betrekking tot de werking en veiligheid van door mij geleverde websites.

5. Om papier- of kleursamples per post naar je op te sturen.

Als je om samples hebt gevraagd dan stuur ik deze naar je op. Om dat te kunnen doen, sla ik de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

6. Om een website te kunnen bouwen en te kunnen onderhouden.

Als je door mij een website laat realiseren, sla ik in de meeste gevallen de volgende gegevens van je op:

 • Naam
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden webruimte(n) en bijbehorende database

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik

Designstudio Twente gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijsje daarbij ook naar mijn cookieverklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
 • Mijn webhosting verzorgen
 • Mijn drukwerk verzorgen en versturen

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Indien je een drukwerkbestelling laat verzorgen door mij, en je ervoor kiest om de producten rechtstreeks op jouw adres te laten bezorgen, dan zal ik je naam en adres delen met de betreffende drukkerij. De betreffende drukkerij verstrekt je naam en adres vervolgens aan de pakketbezorger. Dit is uiteraard noodzakelijk om het pakket bij je te kunnen bezorgen.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ikjouwgegevens niet met personen of organisaties buiten Designstudio Twente, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Designstudio Twente heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteerik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail:
E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes blijven minimaal 7 jaar bewaard, dit in verband met de wettelijke bewaartermijn. Jouw gegevens blijven in ieder geval tot die tijd bewaard in mijn digitale administratie.

Nieuwsbrief
Je kunt mij op ieder moment een mail sturen met het verzoek jouw gegevens uit mijn e-maillijst te laten verwijderen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Designstudio Twente. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar onderstaand e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ikje een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Designstudio Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ikmij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ikje vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Designstudio Twente verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Designstudio Twente accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Designstudio Twente om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf.

In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Designstudio Twente ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, onderstaand e-mailadres of per post:

Designstudio Twente
T.a.v.: K. Vlaardingerbroek
Het Adelsgoor 1
7582 HP Losser

Designstudio Twente is bereikbaar via telefoonnummer 06-19915260 en via dit e-mailadres:
info apenstaartje designstudiotwente punt nl

Designstudio Twente is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08197703.

Designstudio Twente is beheerder en eigenaar van de volgende websites:

www.designstudiotwente.nl
www.webdesignlosser.nl
www.kimdesign.nl
www.ontwerper-webdesigner.nl
www.goedkoop-logo-ontwerp.nl

Lees ook mijn cookieverklaring en mijn disclaimer.

Omgeving Losser: Enschede, Oldenzaal, Glanerbrug, Hengelo, Almelo en meer